Junta del CGP

Unes paraules del President:

Estimat soci,

Per la present us volem informar dels canvis en la Junta Directiva del Club de Golf del Principat.

Els càrrecs designats són els següents:

- Sr. Gerard Rieger Carrabina: President
- Sr. Albert Parrilla Vela: Vicepresident
- Sr. Benjamí Pujol Chauffaille: Tresorer
- Sr. Joan Valls Andiñach: Secretari
- Sr. Joan Canet Tarrida: Vocal
- Sr. Pau Pérez Sierra: Vocal
- Sr. Joan Arderiu Soler: Vocal
- Sr. Antoni Cayetano Viéitez: Vocal
- Sra. Sofía Cano Nieto

 

Aquesta nova Junta Directiva, té l’honor i la il·lusió de prendre el relleu d’un Club que ja compta amb més de 400 socis i on cadascuna de les vostres opinions será presa en compte a fi de fer entre tots un Club cada vegada més gran i alhora que no deixi de ser un gran Club. Aquests suggeriments han de millorar i incrementar la “Vida Golfistica” del nostre Club.

És per això que volem continuar amb el gran calendari de competicions que oferim a tots els socis, sense deixar de banda sortides de caire més social que volem tornar a organitzar a fi de conèixer nous clubs de golf arreu dels països veíns i perquè no obrir noves correspondències amb aquests.

També estem treballant en la millora de la nostra pàgina web que reforçada pels missatges de mòbil S.M.S que el club ja envia, volem que sigui la manera més ràpida i efectiva de comunicació entre tots nosaltres. També hem inaugurat el Facebook del club, on es penjaran totes les informacions relatives a l’activitat del club.

Us vull agrair les mostres de suport que em rebut en aquest inici de mandat i no dubto que amb aquest gran equip que tinc l’honor i el privilegi d’encapçalar i amb la vostra ajuda, continuarem essent un referent de l’Esport del nostre País.