Llicència federativa

 

Alta Federativa
 1.  (requerit)
 2.  (requerit)
 3.  (requerit)
 4.  (requerit)
 5.  (requerit)
 6.  (requerit)
 7.  (requerit)
 8.  (requerit)
 9.  (requerit)
 10.  (requerit)
 11.  (email vàlid)
 12.  (requerit)
 13.  (requerit)
 14. Enviament de noticies relacionades amb l’activitat de la FGA
 15. Enviament de noticies relacionades amb l’activitat de la RFEG
 16. Enviament de promocions dels patrocinadors, col·laboradors i associats
 17. Enviament de promocions dels patrocinadors, col·laboradors i associats a la RFEG
 18. Opcions de soci
 19. En cas de menors d'edat
 20. Ordre de domiciliació
 21.  (requerit)
 22.  (requerit)
 23.  (requerit)
 24. Les imatges (fotografies i/o vídeos) presses durant els diferents esdeveniments organitzats per la FGA o bé per la RFEG podran ser utilitzades per la seva difusió a traves de publicacions, material publicitari, pàgina web, xares socials, etc.... tant per la part de la FGA o per part de la RFEG
 25. El cedent autoritza la captació, la reproducció i/o la publicació de la seva imatge, i cedeix els seus drets d’imatge al cessionari per a la seva difusió en qualsevol mitjà de comunicació i/o suport publicitari i de promoció. El cessionari té la facultat de cedir a tercers els drets cedits al seu favor per a la realització de l'objecte de la cessió. La cessió dels drets d'imatge és per un termini de 10 anys. L'àmbit geogràfic de cessió dels drets d'imatge és il·limitatL'autorització i la cessió de drets d'imatge tenen caràcter gratuït.
 26. El cedent està assabentat que les dades personals obtingudes en mèrits del present document seran tractades conforme a les exigències de la Llei 15/2003, qualificada de protecció de dades personals. Els drets d'accés, modificació i cancel·lació es poden exercir mitjançant la FEDERACIÓ DE GOLF D'ANDORRA (FGA)


Mitjançant l’enviament d’aquest formulari i ordre de domiciliació, autoritzo a la Federació de Golf d’Andorra a carregar cada any en el meu compte l’anualitat corresponent al pagament per la llicència federativa de golf
.
NOTA: En mèrits de la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals (BOPA 3 de 21/01/2004) i la recent posada en funcionament de l’agència andorrana de protecció de dades, l’informem que el club podrà utilitzar les dades de caràcter personal que vosté ens faciliti per comunicar-nos amb vosté i remetre-li informació que pugui resultar d’iinterés per vosté.

Llevat que vosté ens indiqui el contrari, considerarem que dóna el seu consentiment per a la utilització de les seves dades personals amb les finalitats esmentades. En tot cas, l’informem que pot oposar-se a la utilització de les seves dades en tot moment, sense cap altre requisit que comunicar-ho al club per escrit.