Llicència federativa:

Omple el següent formulari i gestionarem la teva llicència federativa.

This is heading

  Les imatges (fotografies i/o vídeos) presses durant els diferents esdeveniments organitzats per la FGA o bé per la RFEG podran ser utilitzades per la seva difusió a traves de publicacions, material publicitari, pàgina web, xares socials, etc... tant per la part de la FGA o per part de la RFEG.


  Math Captcha + 19 = 21

  El cedent autoritza la captació, la reproducció i/o la publicació de la seva imatge, i cedeix els seus drets d’imatge al cessionari per a la seva difusió en qualsevol mitjà de comunicació i/o suport publicitari i de promoció. El cessionari té la facultat de cedir a tercers els drets cedits al seu favor per a la realització de l'objecte de la cessió. La cessió dels drets d'imatge és per un termini de 10 anys. L'àmbit geogràfic de cessió dels drets d'imatge és il·limitat. L'autorització i la cessió de drets d'imatge tenen caràcter gratuït.

  El cedent està assabentat que les dades personals obtingudes en mèrits del present document seran tractades conforme a les exigències de la Llei 15/2003, qualificada de protecció de dades personals. Els drets d'accés, modificació i cancel·lació es poden exercir mitjançant la FEDERACIÓ DE GOLF D'ANDORRA (FGA).

  Mitjançant l’enviament d’aquest formulari i ordre de domiciliació, autoritzo a la Federació de Golf d’Andorra a carregar cada any en el meu compte l’anualitat corresponent al pagament per la llicència federativa de golf.
  NOTA: En mèrits de la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals (BOPA 3 de 21/01/2004) i la recent posada en funcionament de l’agència andorrana de protecció de dades, l’informem que el club podrà utilitzar les dades de caràcter personal que vostè ens faciliti per comunicar-nos amb vostè i remetre-li informació que pugui resultar d’interès per vostè.

  Llevat que vostè ens indiqui el contrari, considerarem que dóna el seu consentiment per a la utilització de les seves dades personals amb les finalitats esmentades. En tot cas, l’informem que pot oposar-se a la utilització de les seves dades en tot moment, sense cap altre requisit que comunicar-ho al club per escrit.