подаръциикона за подарък

  

  

  

  

  

  

  

  

 .                                                                              .                                                   

 CURS DE FORMACIÓ PER A NENS, SOCIS O FAMILIARS DE SOCIS DEL CGP

A la ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA del dia 10 de maig del 2012, es va aprovar la iniciativa presentada per la Junta  per esponsoritzar parcialment i dur a terme, en el decurs d’aquest any, una prova pilot de Escola de golf per a nens socis, o descendents directes (fill o net) de socis del CGP

En cas de quedar places disponibles, s’acceptaran també als nens que tinguin un altre relació familiar amb un soci 

Per aquest curs, contem amb la col·laboració de Vall d’Ordino P&P, Aravell Golf i P&P El Torrent 

 

DETALL DE LA FORMACIÓ

     Participants:   Nens de 6 a 14 anys

     Nivell:                  Es faran 2 grups, Iniciació i Avançat

     Duració:             6 setmanes,  del dilluns 21 de maig, al dissabte 30 de juny

     Llocs i dates de la formació:

          Vall d’Ordino P&P i Golf Club

                    Professor:         Sr. Gonzalo Mendoza

                    Dies i hora:       Grup Avançat,   dilluns i dimecres, de 19:00 a 20:00                                            

                                                  Grup Iniciació, dimarts i dijous, de 19:00 a 20:00

          Aravell Golf Club

                    Professor:         Sr. Yusecct Monzón                                    

                    Dies i hora:        Grup Avançat,  dissabtes 26 de maig i 16 de juny de   11:00 a 12:30

                                                  Grup Iniciació,  dissabtes 26 de maig i 16 de juny  de   12:30 a 14;00    

          P&P El Torrent

                    Campionat final i entrega de premis

                    Dia i hora:           Dijous 28 de juny a les 18:00 

     Inscripcions:        

               Preu de la inscripció:  20 €

               Lloc: CGP (Sra. Mónica, tel: 866366 de 18:00 a 20:00), fins al dia 17 de maig

               Places limitades

     Altres col·laboradors:

                Agraírem qui vulgui col·laborar amb els premis-detalls per als participants el dia del

                campionat final

  

Deixa un comentari